Back to top

Odd Socks Day - Wales

We’re pleased to be able to bring Odd Socks Day to schools in Wales for the first time this year.

Rydym ni’n falch o allu cynnig Diwrnod Sanau Od i ysgolion yng Nghymru am y tro cyntaf eleni. 

All the resources are available in English here  but you can find all the resources available in Welsh below. 

Mae’r holl adnoddau ar gael yn Saesneg yma ond gallwch chi ganfod yr holl adnoddau ar gael yn Gymraeg isod.